Gaver

Hvert år deler vi ut en del av overskuddet til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.