Lag og foreninger som har sitt virke i Hjartdal eller Notodden kommune og har HjartdalBanken som sin bankforbindelse, kan søke om midler til:

 • Aktiviteter/arrangementer og utstyr til laget/foreningen
 • Aktiviteter/arrangementer som når ut til en stor interessegruppe og er åpne for publikum
 • Tiltak som gjør forholdene trivelige i nærmiljøet
 • Tiltak for barn og unge vil bli prioritert

Hver enkelt søknad behandles individuelt, men vurderes etter følgende generelle kriterier:

 • Formålet skal bidra til utvikling i vårt nærområde. 
 • Formålet skal ha verdi og nytte over tid.
 • Formålet skal engasjere mange i vårt lokalmiljø.
 • Formålet skal skape tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.
 • Tiltak som involverer barn og unge i vårt lokalmiljø prioriteres.
 • Formål som er innovative og skaper næringsutvikling i lokalmiljøet prioriteres.

Det gis vanligvis ikke støtte til enkeltpersoners prosjekter, men unntak fra dette kan være dersom prosjektet er av en slik art at det skaper interesse og aktiviteter i lokalsamfunnet.
Landsdekkende organisasjoner vil bare tildeles gavemidler ved lokale initiativ. 
Lag/Forening må være registrert og ha organisasjonsnummer

Det gis ikke støtte til:

 • Politiske organisasjoner.
 • Miljøskadelige formål
 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet
 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering
 • Kommersielle aktører
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.

Gavekomiteen skal ta hensyn til aktivitetsnivå i foreningen som søker om gavemidler, og dette skal være en del av tildelingsgrunnlaget når de bestemmer beløp for tildeling.