En viktig del av sparebankkulturen er utdeling av midler til samfunnsnyttige formål. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. HjartdalBanken deler hvert år ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål. Vi ønsker at gode prosjekter realiseres. I løpet av bankens historie har mange lag og foreninger nytt godt av pengene vi har gitt tilbake til nærmiljøet.  Det skal vi fortsette med også i fremtiden.

For oss som lokalbank er det viktig at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og gleder til mange. Vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje! Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår.

   

Takk for innsatsen!

Årets gavemottakere

Ble 4H | Gransherad historielag | Gransherad Idrettslag | Grønkjær Skisenter SA | Hjartdal Frivillighetssentral | Hjartdal Idrettslag | Hjartdal Skytterlag | Hjartdal Ungdomslag | Little Stevens Blues School | Notodden Gospel Teens | Notodden Jeger og Fiskeforening | Notodden og Hjartdal Turlag | Notodden Orienteringslag | Notodden Skatebordklubb | Notodden Skytterlag | Sagbrukstomta Vel | Sauland Barnegospel | Sauland Idrettslag | Sauland Skyttarlag | Sauland Ungdomslag | Slåttefestivalen i Hjartdal | Snøgg Notodden Fotball | Snøgg Ski | Snøgg Svømmeklubb | Snøgg Turn | Sogevegen | Spire | Tuddal IL | Tuddal skytterlag |UL FRAM | Verdensarvspelet | Yumecon