Sponsing

Vi er stolte sponsorer av en rekke lag og foreninger i lokalmiljøet vårt. Sponsormidlene brukes hovedsakelig til aktiviteter for barn og unge og breddetilbud innen idrett og kultur.

Som lokalbank er vi stolte av å kunne bidra til at lag og foreninger i våre områder får virkeliggjort en drøm eller holde aktiviteten i gang. Banken har alltid engasjert seg i det som skjer i vårt nærmiljø, enten det skjer som sponsor eller gaver til lag og foreninger. Dette ser vi som en del av vårt samfunnsansvar. Vi skal skape verdier for kunder, eiere og vårt nærmiljø.

Våre sponsormidler brukes lokalt, hovedsakelig i Hjartdal Kommune og Notodden kommune. I tillegg har vi noen utvalgte sponsorater i Kongsberg
Vi sponser normalt ikke enkeltutøvere, med mindre det er lokale utøvere som hevder seg på internasjonalt nivå. Hvert år deler vi imidlertid ut HjartdalBankens Talenstipend til unge talenter innen idrett, kunst eller kultur.  

 

Hver enkelt søknad om sponsing behandles individuelt, men vi har også noen generelle retningslinjer vi forholder oss til:

  • Sponsorobjektet skal ha Hjartdal og Gransherad Sparebank som sin hovedbankforbindelse.
  • Selv om sponsorobjektet er del av en større organisasjon, behandles kun støttesøknader med lokalt initiativ.
  • Prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.
  • Det gis ikke støtte til drift av kommersielle aktører.
Ta kontakt med oss på epost om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål om sponsorsamarbeid.