Sponsing

Som lokalbank er vi stolte av å kunne bidra til at lag og foreninger i våre områder får virkeliggjort en drøm eller holde aktiviteten i gang. Banken har alltid engasjert seg i det som skjer i vårt nærmiljø, enten det skjer som sponsor eller gaver til lag og foreninger.

Vi skal skape verdier for kunder, eiere og vårt nærmiljø. Derfor er vi også med som sponsor på veldig mye innenfor idrett, kultur og frivillighet i våre områder. Dette ser vi som en del av vårt samfunnsansvar.

Vi har en rekke sponsoravtaler med ulike lag, foreninger og arrangementer. I tillegg mottar vi jevnlig forespørsler som går på enkeltstøtte og nye sponsorsamarbeid. Slike henvendelser ønsker vi å kanalisere gjennom vårt elektroniske søknadsskjema.  

Hver enkelt søknad behandles individuelt, men vi har også noen generelle retningslinjer vi forholder oss til:

Sponsorobjektet skal ha Hjartdal og Gransherad Sparebank som sin hovedbankforbindelse.

Selv om sponsorobjektet er del av en større organisasjon, behandles kun støttesøknader med lokalt initiativ. Dette utelukker henvendelser fra tredjepart, på vegne av søker.

Prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.

Det gis ikke støtte til drift av kommersielle aktører.

Sponsorsøknad

Her kan du levere din søknad om sponsorsamarbeid eller enkeltstøtte.