HjartdalBanken fyller 125 år i år og ferier jubileet med en ekstra gaveutdeling mot jul. Vi skal dele ut hele 750 000 kroner i desember!

Sammen jobber vi mot å skape en positiv hverdag for barn og ungdom.
Vi er heldige å ha flere lag og foreninger i vårt lokalsamfunn som, med sin dedikasjon og iver, arbeider for å forbedre livskvaliteten til andre. Den kollektive innsatsen bidrar til det samme formålet: å sikre en sunn oppvekst for barn og unge.

I løpet av bankens 125-årige historie har mange lag og foreninger nytt godt av mangfoldige kroner i tilbakeføring til lokalmiljøet.

Har ditt lag eller din forening et pågående prosjekt som kunne dra nytte av ekstra støtte? HjartdalBanken distribuerer gaver basert på fjorårets overskudd til formål som gagner fellesskapet og ønsker å bidra til realiseringen av gode prosjekter. Benytt skjemaet nedenfor for å beskrive hvorfor deres prosjekt fortjener en julegave i år.

Det er ingenting i veien for å søke på nytt selv om du søkte om gavemidler tidligere i år.

Les om kriteriene for tildeling av midler her.

Søknadsfrist 10. desember. Tildelingen skjer kort tid etter.