Tid: Mandag 27. februar 2023 kl. 16.00. 
Sted: Hjartdalbanken, Saulandsvegen 418, Sauland.

Hvert år holder Hjartdal og Gransherad Sparebank et kundevalgmøte (innskytervalg) hvor kundene våre velges til å bli medlemmer og varamedlemmer i forstanderskapet vårt.

Forstanderskapet er bankens øverste organ og fungerer på samme måte som en generalforsamling i et aksjeselskap.

Forstanderskapet til Hjartdal og Gransherad Sparebank består av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvor 6 av medlemmene og 2 av varamedlemmene velges av bankens kunder (såkalte innskytere).

I år skal det velges 1 medlem og 2 varamedlemmer som representerer bankens kunder.

Medlemmet velges for en periode på fire år og varamedlemmene for en periode på ett år.

Kundevalgmøtet holdes i bankens lokaler i Sauland, mandag 27. februar 2023 kl. 16.00.

Ønsker du å delta på kundevalgmøtet?

Ønsker du å delta på valgmøtet sender du oss en e-post til post@hjartdalbanken eller ringer oss på telefon 35 02 84 00.

Fristen for å si ifra at du kommer er 24. februar 2023.

Hvem kan stemme på kundevalgmøtet?

For å kunne stemme på kundevalgmøtet må du:

  • Være over 18 år.
  • Ha hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste seks månedene.
  • Representere deg selv som kunde eller representere en annen kunde i banken (for eksempel en bedrift) ved fullmakt.

Hva er kriteriene for å bli en kandidat på kundevalgmøtet?

For å kunne stille som en kandidat på kundevalgmøtet må du:

  • Være over 18 år.
  • Ha hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste seks månedene.
  • Representere deg selv som kunde eller representere en annen kunde i banken (for eksempel en bedrift) ved fullmakt.

Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; én stemme på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for en annen kunde av banken (for eksempel en bedrift).

Vi gleder oss til å se deg!

Mer informasjon

En oversikt over nåværende medlemmer og valginstruksene finner du på denne siden.

Årets valgliste finner du her.

Valgkomiteens innstilling kan du lese her.