Navn Funksjon På valg
Bengt Halvard Odden Kommunevalgt 2024
Gry Fuglestveit  Kommunevalgt 2024
Ronny Bakka Innskytervalgt 2026
Trond Bakken Innskytervalgt 2024
Mari Moen Innskytervalgt 2026
Anne Karin Bakka Hagen Innskytervalgt 2027
Eyvind Fjelle Innskytervalgt 2024
Ingar Kaasa Kaali Innskytervalgt 2026
Terje Hegna Ansattvalgt 2024
Karin Høgetveit Hansen Ansattvalgt 2027
Jan Egil Skårdal Ansattvalgt 2025
Heidi Hovde Skårnes Ansattvalgt 2027
Bjarne Berge Egenkapitalbeviseier 2025
Per Christian Voss Egenkapitalbeviseier 2025
Tone Gyrid Hovde Egenkapitalbeviseier 2027
Lars Haugen Egenkapitalbeviseier 2027

Varamedlemmer
Torgeir Fossli Kommunevalgt 2024
Kari Beate Holm Hovde Kommunevalgt 2024

Anne Skaug Nisi Innskytervalgt 2024
Audun Dølen Innskytervalgt 2024

Stine Småkasin Holland Ansattvalgt 2024
Frank Isaksen Ansattvalgt 2025

Viggo Wahl Pedersen Fors. Egenkapitalbeviseier 2025
Anne Marie Søvde Fors. Egenkapitalbeviseier 2025

 

Forstanderskapets leder:  Tone Gyrid Hovde
Forstanderskapets nestleder: Eyvind Fjelle

 

Valgkomite

Navn  Representerer På valg 
 Lars Sune Haugen  Egenkapitalbeviseiere  2025
 Trond Bakken  Innskyterne  2024
 Bengt Halvard   Odden  Offentlige  2025
 Karin Høgetveit   Hansen  Ansatte  2025

 

Bankens instruks for innskytervalg