Vår gave til deg

En viktig del av sparebankkulturen er utdeling av midler til samfunnsnyttige formål. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. HjartdalBanken deler hvert år ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål. Vi ønsker at gode prosjekter realiseres. I løpet av bankens 125-årige historie, har mange lag og foreninger nytt godt av pengene vi har gitt tilbake til nærmiljøet.   

Sammen skaper vi verdier

For oss som lokalbank er det viktig at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og gleder til mange. Vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje!  Banken er spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår.

Hvorfor skal vi gi til akkurat ditt prosjekt?

Lag og foreninger med engasjement til å gjøre hverdagen bedre for andre er heldigvis mange av i vårt nærmiljø. Hver eneste dag året rundt legges det ned utallige timer med frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Alle disse timene bygger opp under det samme, å gi barn og unge en god oppvekst.

Årets gaveutdeling er nå i gang og vi skal dele ut gaver til lokale lag og foreninger som tilhører våre lokalsamfunn og som har kundeforhold til banken.

Kriterier for tildeling

Fyll ut det digitale søknadsskjemaet og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag. Ved vurdering av søknadene kommer vi spesielt til å vektlegge hvordan laget/foreningen gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å vokse opp, bo og leve. Har dere spesielle prosjekter eller planer for året som kommer er det fint om dere skriver om det.

 Sammen skaper vi en god hverdag for barn og unge!

Søknadsfrist er 10. april 2023

Det er dessverre ikke alle som søker som får tildelt midler. Det kan være flere årsaker til dette, det er mange hensyn å ta ved tildelingen. Selv om du ikke tildeles midler i år så er det ingen grunn til ikke å prøve igjen ved neste utdeling.