En viktig del av sparebankkulturen er utdeling av midler til samfunnsnyttige formål. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. HjartdalBanken deler hvert år ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål. Vi ønsker at gode prosjekter realiseres. I løpet av bankens snart 125-årige historie, har mange lag og foreninger nytt godt av pengene vi har gitt tilbake til nærmiljøet.  Det skal vi fortsette med også i fremtiden. 

For oss som lokalbank er det viktig at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og gleder til mange. Vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje!

Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår.

Lagene og foreningene som mottar midler fra banken er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Frivilligheten i Norge er blitt estimert til å tilsvare 147.000 årsverk. 2022 er frivillighetens år. I hele år skal vi feire frivilligheten - Norges største lagarbeid. Uten frivilligheten stopper Norge opp.

Lag og foreninger med engasjement til å gjøre hverdagen bedre for andre er heldigvis mange av i vårt nærmiljø. Hver eneste dag året rundt legges det ned utallige timer med frivillig arbeid og dugnadsinnsats. Alle disse timene bygger opp under det samme, å gi barn og unge en god oppvekst.

Årets store gaveutdeling er nå i gang og vi skal dele ut gaver til lokale lag og foreninger som tilhører våre lokalsamfunn og som har kundeforhold til banken.

Fyll ut det digitale søknadsskjemaet og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag. Ved vurdering av søknadene kommer vi spesielt til å vektlegge hvordan laget/foreningen gjør lokalsamfunnet til et bedre sted å vokse opp, bo og leve. Har dere spesielle prosjekter eller planer for året som kommer er det fint om dere skriver om det.

 Sammen skaper vi en god hverdag for barn og unge!

Søknadsfrist er 31. mai 2022.