Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 1,10 % i januar. 

Markedsutvikling

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i januar. Internasjonale kredittmarginer hadde små endringer, mens lange renter har steget siste måned. 

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er Torm og Sydbank, mens vi har solgt ut postene i Floatel International og Borr Drilling. Gjennomsnittlig løpetid er 2,1 år og rentedurasjonen er 0,63. 

Utsikter

Kredittmarginene er nær det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave. 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.