RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis falt 0,13% i januar, mens Egenkapitalbevisindeksen var ned 0,95%.

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene leverte gode resultater for 3. kvartal og synes å gjøre det også for 4. kvartal 2022. Spesielt er rentenettoen sterk. Utlånstapene er lave, og det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene i år som følge av inflasjon og høyere renter samt svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Nordea, Danske Bank og Banknordik var de største positive bidragsyterne til avkastningen i januar, mens Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Østlandet og SR-Bank var de største negative bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt økning i styringsrenten i første kvartal, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.