Eika Egenkapitalbevis steg 0,82 % i januar, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 0,49 %.  

Markedskommentar

Sparebankene synes å levere gode resultater for 2023. Rentenettoen er sterk, og utlånstapene er lave. Det er foreløpig få tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene det kommende året som følge av høye renter og svakere økonomisk vekst 

Resultatbidrag

Helgeland Sparebank, Swedbank og Totens Sparebank var de største positive bidragsyterne til avkastningen i januar, mens Sparebank 1 Østlandet, DnB og Sparebank 1 Sørøst-Norge var de største negative bidragsyterne siste måned  

Utsikter

Sparebankene synes å være verdsatt nær historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt en god lønnsomhet for sparebankene fremover. 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.