Eika Egenkapitalbevis steg 0,24% i august, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 0,28%. 
Hittil i år er avkastningen i fondet 8,90 % og 12,35 % for indeks.

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene leverte gode resultater i 1. halvår. Rentenettoen er sterk og utlånstapene er lave. Det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene det kommende året som følge av høyere renter og svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebanken Vest var de største positive bidragsyterne til avkastningen i august, mens Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Helgeland Sparebank og Sparebank 1 Nord-Norge var de største negative bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt økning i styringsrenten i løpet av de neste månedene, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene fremover.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.