Hjartdal og Gransherad Sparebank har historie tilbake til 1898, da Hjartdal Sparebank ble stiftet. Helt siden 1909 har banken også hatt sitt virke i det som i dag er Notodden Kommune. Dette året ble Gransherad Sparebank etablert i det som den gang var Gransherad Kommune. Det var økonomisk oppsving med vekst i næringsliv og handel som gjorde at behovet for bank vokste frem.  I 1994 fusjonerte Gransherad Sparebank med Hjartdal Sparebank, og endret navn til Hjartdal og Gransherad Sparebank.   

I 1999 etablerte vi avdelingskontor på Notodden og i 2006 åpnet vi nytt avdelingskontor på Kongsberg. Markedet i Midt-Telemark åpnet seg for banken i 2021 og det ble da etablert avdelingskontor i Bø. Disse etableringene har gitt banken den nødvendige vekst for å bevare egen selvstendighet som lokal bank. Vi er i dag en lokalbank for Hjartdal, Notodden, Kongsberg og Midt-Telemark. Som liten selvstendig bank er eierskapet og samarbeidet gjennom Eika alliansen avgjørende for bankens utvikling. I 2015 valgte vi å endre profilnavn til HjartdalBanken. 

Vårt mål er å skape din bank for framtida, og være markedets beste hovedbank for alle som ønsker personlig service og rådgivning i samspill med en smart digital hverdagsbank. Med lønnsom bankdrift og aktiv kundeomsorg skaper vi verdier for kunder, eiere og vårt nærmiljø.

Våre kjerneverdier er: PÅLITELIG - NÆR - ENGASJERT.
Vi er banken ved din side!