HjartdalBanken aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, 
verken i egen virksomhet eller hos våre leverandører/ forretningspartnere.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og HjartdalBanken er underlagt denne loven.
Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både i egen virksomhet og av våre leverandører/ forretningspartnere.

Vi har i 2022 ikke identifisert faktisk negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Se vår Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven 2022 Hjartdal og Gransherad Sparebank her.