HjartdalBanken pålegges etter loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet. Vi har påbegynt arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører, slik at vi i slutten av juni 2023 kan legge frem en rapport på våre hjemmesider.

HjartdalBanken vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven.
Spørsmål kan stilles ved å benytte epost-adressen: post@hjartdalbanken.no