Hvis du er misfornøyd med noe, ber vi deg ta kontakt med oss:

Hjartdal og Gransherad Sparebank
Saulandsvegen 418
3692 Sauland
Tlf.: (+47) 35 02 84 00
Epost: post@hjartdalbanken.no

Bankens kunder kan ta kontakt direkte med sin kundeansvarlig i banken. Dersom du etter dialog med banken eller kundeansvarlig velger å rette en formell klage, ber vi om at denne framsettes skriftlig. En skriftlig klage må inneholde klagegrunnlag og eventuelt andre opplysninger som er relevante for saken samt eventuelle vedlegg for å dokumentere klagen. Klagen returneres til banken pr. post eller personlig i banken. Vi anbefaler at bankens klageskjema under benyttes.

Har du blitt utsatt for svindel via kort eller konto? Eller har du et krav mot en selger eller tjenesteleverandør (brukersted)? Da kan du fremsette ditt krav her:
Kortreklamasjoner
Kontoreklamasjon

Dersom du mener banken har gjort en feil eller er uenig i en avgjørelse fra banken kan du fremsette ditt krav. Klagekjema kan lastes ned her.

Banken sender deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen skal sendes innen en uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager skal besvares skriftlig av banken, og avgjørelser som ikke gir den som klager fullt medhold, skal begrunnes.

Når banken behandler din klage, vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en helhetlig og grundig vurdering av klagen. Vi vil også gjerne ha en dialog med deg dersom du ønsker å finne frem til en løsning med banken.  

Om du skulle oppleve at klagen ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda. Finansklagenemda er et uavhengig klageorgan oppnevnt for å behandle klagesaker i finanssektoren. Nærmere opplysninger om Finansklagenemnda finner du på www.finkn.no.

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Behandling av saker i Finansklagenemndas sekretariat er gratis for deg. Det er også gratis å benytte bankens interne klage- og reklamasjonsordning.

Dersom klagen gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere, vil du bli henvist til produktselskapet. Kontaktinformasjon til Eikas produktselskaper finnes på Eika Gruppen sine nettsider.