Næring

Næring

Meld om skade, tap eller sykdom på vegne av bedriften du eier eller er ansatt i. Ha forsikringsnummeret ditt klart så kan vi hjelpe deg raskere.

Spørsmål og svar

Trenger du hjelp?

Telefonnummer for ulike skadetyper

  • Skade- og Personforsikring: (+47) 915 03 850 - Eika Forsikring 
  • Helseforsikring og behandlingsgaranti: (+47) 21 89 75 35 - Falck Helse
  • Råte og skadedyr: (+47) 22 28 31 50 - Norsk Hussopp Forsikring