Vi i HjartdalBanken har besluttet å sette ned renta på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for nye, og eksisterende kunder. Dette kommer som en følge av den krevende situasjonen i norsk økonomi, og Norges Banks nedjustering av styringsrenten torsdag 7. mai. Rentenedsettelsene de siste to månedene utgjør med dette inntil 1,25 prosentpoeng.

Renteendringen vil gjennomføres 2. juni og alle kunder vil få informasjon om renteendringen via nettpost eller brev.

Som lokalbank kjenner vi et spesielt ansvar for lokalsamfunnet. Dette gjelder både privatpersoner og bedrifter. Hjartdalbanken skal være en god samarbeidspartner for kundene våre i både gode og krevende tider, og vi håper at blant annet vår rentejustering vil være med å hjelpe våre kunder gjennom det som for mange er en krevende periode, sier banksjef Åse Kjersti Øverdal. Ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg.  

Du finner kontaktinformasjonen til din rådgiver i nettbanken/mobilbanken.
Sentralbordet vårt er tilgjengelig på tlf. 35 02 84 00 og post@hjartdalbanken.no