Undersøkelser gjort av DN viser at 3 av 4 som investerer i krypto, taper pengene sine. Det er derfor ekstra viktig å være påpasselig om man vil kjøpe kryptovaluta. Sjekk nøye hvem som står bak produktet og bruk seriøse aktører med konsesjon.

Handel må dokumenteres

Hjartdal og Gransherad Sparebank har en viktig rolle i å hindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Siden kriminelle ofte bruker kryptovaluta til å skjule hvor pengene kommer fra (hvitvasking), må vi sette en del krav til kunder som handler med kryptovaluta:

  • Transaksjonene må gå gjennom en kryptobørs som har konsesjon fra Finanstilsynet. Liste over slike børser finnes i Finanstilsynets virkshomhetsregister. (Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».)
  • Du må framvise komplett dokumentasjon på alle transaksjoner fra kryptovaluta ble kjøpt til gevinsten ble/blir satt inn på konto i Hjartdal og Gransherad Sparebank.
  • Dersom handelen ble gjennomført via konto i annen bank, må du dokumentere hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent.
  • Du må også dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene.

Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan kunden risikere at midlene blir frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller bli aktuelt å returnere midlene. Hvis dokumentasjon ikke fremlegges, vil banken vurdere å avslutte kundeforholdet.

Hvorfor spør vi om midlenes opprinnelse?

Kriminelle bruker ofte kryptovaluta for å skjule hvor pengene kommer fra, dette kalles hvitvasking. Kryptovaluta kan også brukes for å skjule overførsler av penger til terrorfinansiering eller masseødeleggelsesvåpen. Hvitvaskingsloven krever derfor at alle banker (og andre rapporteringspliktige) har en løpende oppfølging av sine kundeforhold. Hvis en transaksjon vekker mistanke hos oss, har vi plikt til å undersøke hva transaksjonen gjelder.
 
Se også Finanstilsynet: advarsel til forbrukere