Hvert år deler vi ut en del av overskuddet til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og gleder, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet. 

En viktig del av sparebankkulturen er utdeling av midler til samfunnsnyttige formål. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. HjartdalBanken deler hvert år ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål. Vi ønsker at gode prosjekter realiseres. I løpet av bankens snart 125-årige historie, har mange lag og foreninger nytt godt av pengene vi har gitt tilbake til nærmiljøet.  Det skal vi fortsette med også i fremtiden. 

For oss som lokalbank er det viktig at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og gleder til mange. Vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje! Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår.

Nå utbetaler vi kr. 750.000 i gaver til allmennyttig formål i 2022 til lag og foreninger i vårt nærmiljø som har søkt om støtte.

Takk for innsatsen!

Betesda Pinsemenighet – barn og ungdom | Dysleksi Øvre Telemark | Frivillighetens dag, Notodden | Lisleherad IL | Natteravnene Notodden | Notodden Barne og ungdomsteater | Notodden Håndballag |Notodden jeger og fiskeforening | Notodden Orienteringslag | Notodden Speidergruppe | Snøgg Fotball | Snøgg Friidrett |Snøgg Friidrett -  Notodden Lekene | Snøgg Svømming | Stiftelsen Notodden Bluesfestival |Strand Kultur og grendehus | Gransherad Spel og Dansarlag | Hjartdal Idrettslag | Hjartdal Musikkorps | Kulturlandskapssenteret | Sauland Barnegospel | Sauland Skyttarlag | Sauland Ungdomslag | UL FRAM | Hjartdal Bygdemølle | Hjartdalskoret | Verdensdag for psykisk helse, Hjartdal |