Du kan tegne egenkapitalbevis på følgende måter:


Elektronisk

Dersom du har en VPS konto kan du tegne via online tegningslink som du finner på www.norne.no.
For å tegne elektronisk trenger du å ha verdipapirkontonummeret ditt og fødsels. og personnummer.

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Hensiktsmessighetstesten for personer som ønsker å tegne via online tegningslink finnes på www.norne.no, mens tegnere som fyller ut manuell tegningsblankett besvarer hensiktsmessighetstesten på tegningsblanketten.

 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

 Med tegningsblankett

Du kan også tegne egenkapitalbevis ved å fylle ut tegningsblanketten, eller komme innom ett av våre kontor.

Tegningsblankett
Prospekt


Legitimasjonskontroll

Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll og legge dette ved tegningsblanketten ved tegning, eller sende dette til emisjoner@norne.no

PDF – legitimasjonskontroll fra tegningsblankett

PDF – Skjema for bekreftelse av rett kopi