1. Hva er Eikas Aksjesparekonto?
Det er en konto hvor du kan samle alle dine aksjefond (dvs. verdipapirfond med aksjeandel på 80 prosent eller mer). Med en aksjesparekonto hos oss kan du kjøpe og selge aksjefond uten å utløse skatt underveis så lenge du ikke tar ut gevinsten fra kontoen. Det koster ingenting å opprette en aksjesparekonto hos oss.


2. Hva inngår i Eika Aksjesparekonto?
Med en aksjesparekonto hos oss kan du samle alle dine aksjefond registrert innen EU/EØS på ett sted. På sikt vil du også mest sannsynlig kunne overføre dine børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis innen EU/EØS til kontoen.


3. Hva betyr dette for meg?
Innføringen av aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjefond – sparemetoden som historisk sett har gitt høyere avkastning enn banksparing:

  • Ta ut hele beløpet du har satt inn – skattefritt
  • Selg eller bytt aksjefond uten å skatte underveis
  • Betal skatt først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekonto

4. Når bør jeg flytte aksjefondene mine over til aksjesparekonto?
Jo før, jo bedre, men senest innen utgangen av 2019. Fram til da kan du nemlig flytte alle aksjefondsbeholdninger med urealiserte gevinster over i aksjesparekontoen uten å utløse skatt. Dersom du har et urealisert tap på investeringen din bør du vurdere å vente til over nyttår med å flytte beholdningen din.

 

5. Jeg har tap på min sparing - bør jeg flytte aksjefondene mine til en aksjesparekonto da?
Både nei og ja.
Dersom du venter til etter årsskiftet vil overførselen anses som en skattemessig realisasjon, og du får fradrag for tapet i skatteoppgjøret for 2020. Dersom du derimot flytter aksjefondene dine til en aksjesparekonto innen 31.12.19 vil dette skje "skattefritt", dvs. uten at overføringen anses som en skattemessig realisasjon. Du vil da ikke få fradrag for tapet i skatteoppgjøret for 2019, men inngangsverdien din vil videreføres inn på kontoen og den vil dermed komme til fradrag først når aksjesparekontoen din på et framtidig tidspunkt avvikles. På generelt grunnlag er det ikke mulig å si hva du bør gjøre, så vi oppfordrer deg til å vurdere hva som passer best for deg - og eventuelt snakke med en rådgiver i banken.

 

6. Når betaler jeg skatt?
Det er først når du har tatt ut mer penger av aksjesparekontoen enn du har satt inn (dvs. ditt «innskutte beløp»), at du må betale skatt. Fra og med 1. januar 2020 vil en overførsel fra en verdipapirkonto til en aksjesparekonto anses som skattemessig realisasjon. Dette betyr at det vil utløses gevinstskatt/skattefradrag avhengig av om du har gevinst eller tap på aksjefondet ditt.


7. Hvordan oppretter jeg aksjesparekonto?
Aksjesparekontoen er gratis og tilgjengelig for alle privatkunder, og kan enkelt bestilles via mobilbank eller nettbank. Følg oppskriften for mobilbank eller nettbank om du sparer i fond fra før:

Slik oppretter du aksjesparekonto


Psst! Eier du enkeltaksjer utenom fond? Disse kan overføres til aksjesparekonto hos vår samarbeidspartner Norne Securities.

 

Ikke kommet i gang med fondssparing ennå?
For deg som vil spare langsiktig og ønsker høyere gevinst enn å ha pengene på konto, er fondssparing perfekt.

  • Gir høyere verdistigning på pengene enn banksparing
  • Pengene blir passet på av en profesjonell forvalter - for høyest mulig verdistigning
  • Redusert risiko sammenliknet med å ha enkeltaksjer

Sjekk våre fond og start sparing