Vi har forståelse for at mange av våre kunder nå i denne spesielle tiden vi står overfor, har behov for hjelp for å klare seg økonomisk. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen. Vi er ved din side i disse krevende tidene og vil jobbe sammen med deg for å finne løsninger som kan redde din bedrift, ditt livsverk eller din arbeidsplass. 

Her finner du informasjon om sentrale tiltak fra myndighetene: Statsgaranterte lån og kontantstøtte til næringslivet
Her kan du laste ned søknadsskjema: 
Søknadsskjema statsgaranterte lån

 

For at vi skal yte best mulig hjelp er det viktig at du er forberedt. Her er noen råd til deg som trenger bistand:


1. Stans variable utgifter
Når inntektene svikter er det viktig å se på utgiftssiden. Vurder hvilke utgifter som kan stoppes, inkludert permitteringer.
(mer om permitteringer og korona på NAVs nettsider)


2. Få oversikt over faste utgifter
Få oversikt over de faste kostnadene som vil påløpe uansett stans eller reduksjon i drift. Lokalleie og kapitalutgifter er typiske eksempler på dette. 


3. Se på likviditeten og legg en plan
Hvor god er likviditeten i dag og hva er behovet framover? Korona-krisen rammer ulikt. For noen er det full stopp, for andre kan det være mulig å ha redusert drift, eventuelt skaffe nye inntekter ved annen aktivitet. Legg en plan for hva du tenker å gjøre på kort og lang sikt, og sett opp budsjetter så du får oversikt over likviditetsbehovet.


4. Sjekk hvilke myndighetstiltak som kan gjelde deg
Har myndighetene lagt fram tiltak som kan gi deg kompensasjon/støtte er dette et godt grunnlag for å gi midlertidig finansiering.


5. Hva ønsker du av banken?
Når du har fått oversikt over likviditeten og lagt en plan for hva du ønsker å gjøre, vet du også hvilken økonomisk bistand du har behov for. I denne krisesituasjonen vil vi som bank kunne vurdere avdragsfrihet, kassekreditt eller nye lån.


6. Finn fram siste regnskap
For at banken skal kunne vurdere å yte kreditt, må vi ha oppdaterte regnskapstall. Om ikke regnskapet for 2019 er fullstendig, bør du ha relevante tall å presentere.

 

7. Er kapitalbehovet korona-relatert?
Det er ikke slik at alle bedrifter vil få lån og avdragsfrihet på grunn av koronakrisen. Dersom bedriften har gått dårlig lenge før koronakrisen inntraff, er det ikke sikkert vi som bank er i stand til å hjelpe bedriften. For noen virksomheter kan det være mer riktig for eiere og kreditorer å avvikle driften.