Som lokalbank kjenner vi et spesielt ansvar for lokalsamfunnet. Dette gjelder både privatpersoner og bedrifter som i disse dager har behov for ekstra finansiell bistand. Situasjonen som har oppstått i forbindelse med utbruddet av koronaviruset kan bidra til økonomiske utfordringer for enkelte kunder. Vi håper at blant annet vår rentejustering vil være med å hjelpe deg gjennom det som for mange er en krevende periode.

Vår beste nominelle rente etter endringen blir 2,20 prosent på Boliglån for unge. 
Alle kunder som får renteendring blir varslet direkte via nettpost eller per brev. 
Renteendringene gjelder fra 14. april.  

Vi ønsker å være en solid og behjelpelig samarbeidspartner i både gode og utfordrende tider. Vi vil hjelpe være kunder med tiltak som kan gjøre de økonomiske bekymringene mindre. Våre rådgivere er klare til å gi råd og til å bidra med sin kompetanse for å hjelpe til i denne krevende situasjonen. Vi kan også bistå hvis du har spørsmål om sparing i fond og innskudd. Av konkrete krisetiltak kan vi tilby avdragsutsettelse på lån og forskuttere utbetaling av dagpenger fra NAV om nødvendig. Vi vil også vurdere kredittrammene for våre bedriftskunder.

Du finner kontaktinformasjonen til din rådgiver i nettbanken/mobilbanken.
Sentralbordet vårt er tilgjengelig på tlf. 35 02 84 00 og post@hjartdalbanken.no

Vi er her for deg!