Noen av spørsmålene stiller vi av andre grunner:

Myndighetene har bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser, og som bank har vi et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.

Les mer om kravene i hvitvaskingsloven på Finansnorge.no

 

Hva spør vi om?

Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.

For alle privatkunder som har Nettbankavtale vil dette komme som en melding når man logger på Nettbank eller Mobilbank. Spørsmålene besvares da elektronisk.

 

Legitimasjon

Vi vil sikre at kundeforhold opprettes på og av rette vedkommende og HjartdalBanken krever i hovedsak pass. Det er også mulig å opprette kundeforhold digitalt og legitimere seg med BankID. Opprettes det kundeforhold for bedriftskunde er det oppdatert firmaattest som legges til grunn, samt innhenting av legitimasjon på disponenter og reelle rettighetshavere knyttet til bedriften. Du vil også kunne oppleve at vi ber deg om oppdatert legitimasjon for løpende å vedlikeholde opplysninger som er registrert på deg.

Har du spørsmål, eller er i tvil om det er vi som har kontaktet deg? Ring oss på 35 02 84 00 eller send en e-post til post@hjartdalbanken.no

 

Fra 16. desember startet vi med sperring av nettbank og mobilbank for:

 1. Kunder med Bank-ID som ikke har respondert på henv. om fremvisning av legitimasjon:
  • Banken har bedt om at fremviser legitimasjon i banken slik at vi får registrert legitimasjon på deg. 
  • Det må du nå gjøre for å få åpnet nettbanken/mobilbanken din igjen.
  • Husk at pass er eneste godkjente legitimasjon for å beholde eller anskaffe BankID.


 2. Kunder med Bank-ID som ikke har fylt ut kundeerklæring i Nett- eller Mobilbank:
  • Har nettbank/mobilbank tilgangen din allerede blitt sperret? Ta kontakt med banken.
  • Logg inn i nettbank/mobilbank og besvar spørsmål. Dersom det ikke kommer opp melding manglende kundeerklæring ifm. pålogging, er alt OK. Dvs. at vi har de opplysningene vi trenger.

   

   

  Tilgang til nettbank/mobilbank blir ikke åpnet igjen før legitimasjon er fremvist og kundeerklæring er registrert i banken