Som lokalbank deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål hvet år og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter. HjartdalBanken har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med de lokale lag, organisasjoner, kultur- og idrettsliv. I løpet av bankens over 120-årige historie har mange lag og foreninger nytt godt av mangfoldige kroner i tilbakeføring til lokalmiljøet.

 

En rekke lag og foreninger i vår nærmiljø rammes nå av avlyste arrangementer og redusert aktivitet. Våren er høysesong for arrangementer, turneringer og masse andre flotte tiltak som betyr mye for de som deltar, og for klubbenes økonomi. Disse aktivitetene er viktige, og bidrar til et attraktivt lokalmiljø for befolkningen. Vi er opptatt av å opprettholde og utvikle et attraktivt lokalsamfunn gjennom et variert fritidstilbud, kulturarrangement og gode oppvekstsvilkår. Derfor ønsker vi å sikre at frivillige lag og foreninger kan fortsette sitt viktige arbeid når situasjonen etterhvert normaliserer seg.

 

Vi heier på dere, og vi savner den aktiviteten dere skaper!

Vi utvider søknadsfristen til 1. mai!

 

Fyll ut skjema og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag.

Søknadsskjema (fylles ut og sendes digitalt)

 

Du kan lese mer om bankens gaveutdeling her.