Som et smittebegrensende tiltak velger vi å stenge bankens kontorer for kunder fra fredag 13. mars og inntil videre. Dette er en del av dugnaden med å «ta en for laget» som alle nå oppfordres til.

Hensikten med å stenge dørene er todelt. For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. Dette ikke minst av hensyn til særlig sårbare grupper som eldre og syke. For det andre håper vi gjennom dette å begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode. Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, e-post og i øvrige digitale kanaler.


Ta kontakt med banken

Vi ønsker å hjelpe våre kunder så godt vi kan og tenker langsiktig. Dersom du eller din bedrift rammes av denne situasjonen så ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan se på mulige løsninger i en vanskelig situasjon.

Vi kan løse det meste over telefon eller gjennom digitale kanaler. Mange av våre ansatte jobber derfor hjemmefra og det betyr at du kan treffe din rådgiver på telefon og e-post.

Ta kontakt på telefon 35028400 eller post@hjartdalbanken.no. Kundesenteret er åpent hver dag fra kl. 08-16 (09-17)

Alternativt kan meldinger i mobilbank/nettbank benyttes for å få hjelp med dine spørsmål.

Det er mye vi kan hjelpe til med som ikke krever at du i denne perioden kommer innom banken.

Mobilbank og nettbank er ikke berørt.