Styret i Hjartdal og Gransherad Sparebank har med bakgrunn i strategiske vurderinger, besluttet å etablere avdelingskontor for forsikrings- og bankkunder i Bø. 

Banken har i dag kontorer i Sauland, Notodden og Kongsberg. Kunde- og kredittveksten har vært god og vi opplever at lokalbankkonseptet står seg godt i konkurransen med andre banker i vårt geografiske nedslagsfelt.

Kontoret i Bø skjer med en tydelig ambisjon om fortsatt å styrke kundegrunnlaget og posisjonen som en selvstendig lokalbank i årene framover. Over tid skal etableringen bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping for egenkapitalbeviseiere, kunder og ansatte. Midt-Telemark framstår som et meget interessant marked med et tilstrekkelig kundegrunnlag.

Fra 25. oktober overtar HjartdalBanken betjeningsansvaret for Eika Forsikring sine kunder i kommunene Midt-Telemark, Seljord og omegn. Det er en klar styrke at vi har fått med oss Annette Torsberg på laget. Hun skal være godt kjent for de alle fleste forsikringskunder i den overtakende forsikringsporteføljen.

For oss er hver enkelt kunde viktig. Vi ønsker å være med kundene hele livet og være en støttespiller for små og store økonomiske valg. Vi skal være med på å realisere planer og mål. Våre dyktige rådgivere har lokalkunnskap og kan tilby personlig økonomisk rådgivning. Vi skal være en bank du kan stole på - både i dag og i fremtiden sier adm. banksjef Åse Kjersti Øverdal.

HjartdalBanken oppfatter at menneskelig kontakt fortsatt har stor verdi for kunder flest, og vil derfor vektlegge god personlig kunderådgivning kombinert med korte beslutningsveier og gode digitale løsninger. Den lokale sparebankfilosofien vil stå sentralt i betjening av eksisterende og nye kunder og Midt-Telemark og omegn.

Kundene finner oss i Stasjonsvegen 33 fra 25. oktober 2021.

 

Kontaktperson:
Adm. banksjef Åse Kjersti Øverdal, tlf. 404 00 965, epost: aase.kjersti.overdal@hjartdalbanken.no