Selv om resultatet er 6,9 millioner kroner svakere enn 2019, er vi godt fornøyd. 2019 var bankens beste år noensinne, mens året 2020 har vært utfordrende med pandemi og mye usikkerhet. Det til tross, leverer banken et sterkt resultat.

Vi er imponert over hvordan kundene våre har snudd seg og klart seg bedre enn forventet gjennom denne krevende tiden. Vi er også stolte over våre ansatte som har vært engasjerte og tett på kundene våre selv om de store deler av året har jobbet fra hjemmekontor.

I 2020 opplevde vi at Norges Bank satte ned styringsrenten fra 1,5 % til 0,0 % i løpet av mars/april. HjartdalBanken valgte å sette ned sine utlånsrenter raskere enn normalt. Dette var viktig og bra for kundene våre, men medførte en reduksjon i renteinntektene til banken.

HjartdalBanken er en solid og lønnsom bank. Vi har satt av 1 million kroner til gaver i nærmiljøet og vi planlegger å utbetale inntil 4 kroner pr. egenkapitalbevis til våre eiere. Utbetalingen er planlagt i fjerde kvartal forutsatt forsvarlige markedsforhold og at myndighetene tillater det.

Årsrapporten finner du her