Bakgrunnen for fusjonen er, som tidligere beskrevet, et ønske om å styrke bankenes kunderelasjoner, lokal konkurransekraft, lønnsomhet, samt evnen til å bidra til lokalsamfunnets videre utvikling.

Hovedpunkter:

  • Bygge en stor og robust lokalbank for Buskerud og Telemark
  • Bidra til utvikling av lokalsamfunnene
  • Pådriver for bærekraft og det grønne skiftet
  • Alle ansatte beholder jobben
  • Alle kontor består

Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank er to solide banker i sine geografiske områder. Bankenes klare ambisjon er å være viktige samarbeidspartnere både i person- og bedriftskundemarkedet. Bankenes relasjon til kundene er et kontinuerlig satsingsområde. Bankene skal levere finansiell kraft for å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Begge bankene er opptatt av å vise samfunnsansvar gjennom egen bærekraftstrategi, herunder også sponsorater og gaver til frivilligheten.

Gitt myndighetenes godkjenning tas det sikte på å gjennomføre juridisk og teknisk fusjon kommende høst. I den kommende perioden vil flere prosjektgrupper, som involverer de ansatte, jobbe med ulike fusjons-forberedelser.

I Norge er bankenes rammebetingelser i endring. Økt konkurranse og pressede marginer sammen med stadig mer krevende regulatoriske krav fra myndighetene, betyr at banker må øke sine inntekter, eller kutte kostnader for å opprettholde sin konkurransekraft.

Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank mener på bakgrunn av dette at en fusjon vil bygge en stor og robust lokalbank som er bedre rigget til å møte utfordringene i fremtiden. De to bankene har i dag ikke overlappende geografiske dekningsområder. Det vil gi mulighet til å gi enda bedre kundeopplevelser basert på det beste fra hver bank.

Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på over 25 milliarder kroner, og blir dermed en av de største bankene i Eika Alliansen. Det vil sette banken i stand til å være en større bidragsyter til å utvikle lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Banken vil også bli mer konkurransedyktig i personkundemarkedet.

Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben.

  • Den sammenslåtte banken vil ha 114 ansatte.
  • Kontornettet skal også bestå som tidligere, og banken vil ha 16 kontorer.
  • Disse er lokalisert i Drammen, Asker, Vikersund, Sigdal, Kongsberg, Notodden, Sauland, Bø, Hønefoss, Noresund, Flå, Nesbyen, Gol, Hol, Geilo og Rødberg.
  • Banken vil etter fusjonen ha cirka 42.000 kunder.
  • Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Skue Sparebank.

Administrerende banksjef i Skue Sparebank Hans Kristian Glesne, blir også administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Administrerende banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank Åse Kjersti Øverdal, blir viseadministrerende banksjef.  Barbro Ternsten, som i dag er styreleder i Hjartdal og Gransherad Sparebank, blir styreleder i den sammenslåtte banken. Dagens styreleder i Skue Sparebank, George H. Fulford, er foreslått til å lede sammenslåingsprosessen og være styrets leder frem til første generalforsamling i 2025.