Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter. 

Bruk skjema nedenfor og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt fortjener et bidrag.

Søknadsfrist: 31. mars 2019.

Skjema kan lastes ned her:

PDF
WORD

  

Du kan lese mer om bankens gaveutdeling her.