Skatteetaten sender ut skattemeldinger for inntektsåret 2023 mellom 7. og 22. mars. Innen 22. mars skal alle ha mottatt skattemeldingen.

I år er det en endring i hvordan Skatteetaten fordeler lån og renter mellom medlåntakere i skattemeldingen. Tidligere ble lån og renter rapportert inn på hovedlåntaker automatisk. Nytt av året er at Skatteetaten vil fordele lån og renter likt mellom medlåntakere. Det vil si at to som har lån sammen får forhåndsutfylt 50 prosent av lån og renter hver. Er det tre låntakere får hver 33,3 prosent, og så videre. Man kan endre andelen i skattemeldingene sine selv, men da må alle låntakere endre slik at summen av andelene blir 100.

Vær spesielt oppmerksom på om man er medlåntaker på et lån man ikke betjener. Eksempelvis om man er en forelder som har hjulpet et barn med finansiering av bolig og dermed står som medlåntaker. Da bør barnet gå inn og endre sin andel til 100 prosent og foreldrene endre til 0 prosent. Dette for at den som betjener lånet skal få fradrag for gjeldsrentene som er betalt i 2023.

Man skal innen 1. februar i år ha mottatt årsoppgaver fra alle banker der man har lån og/eller innskudd. Kontroller disse mot skattemeldingen og gjør eventuelle endringer som er nødvendige.

For ytterligere informasjon, se Skatteetatens egen side om temaet her.

Det er også mulig å kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000 eller via deres nettside.