Dagens gebyrordning for kontantuttak endres i alle banker i Norge. I dag er det slik at banken din belaster deg som kunde et gebyr når du tar ut penger i en minibank som tilhører en annen bank. Dette gebyret erstattes nå av et uttaksgebyr som fastsettes av banken som eier minibanken. Størrelsen på det nye uttaksgebyret vil kunne variere fra minibank til minibank. Bankgebyret vil fremkomme tydelig på skjermen før det endelige uttaket godkjennes, slik at du hvis ønskelig har mulighet til å avbryte uttaket. Hvis du gjennomfører uttaket, vil gebyret belastes sammen med uttaksbeløpet. Denne endringen vil for alle bankkunder i Norge tre i kraft fra 20. februar 2024.

For HjartdalBankens kunder må man nå derfor være obs ved uttak av kontanter i andre minibanker enn våre egne.