HjartdalBanken har besluttet å sette opp rentene. De fleste boliglån og innskudd settes opp med inntil 0,50 prosentpoeng. Etter de siste renteendringene vil den beste lånerenten (førstehjemslån og grønne lån) være på 4,79 prosent nominelt. Beste innskuddsrente (BSU) er 5,95 prosent.

Renteendringene kommer som følge av endringer i styringsrenten.

Se fullstendige prislister her.

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nett-/mobilbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd. Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, vil du motta brev i posten om kort tid. Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 15. august 2023.

Banken har også besluttet å gjøre en endring i vilkårene for innskuddsproduktet Plasseringskonto med 32 dagers oppsigelse på uttak. 
Endringen medfører et gebyr på 1 % av uttaksbeløpet ved uttak før det har gått 32 dager. Endringen trådte i kraft fra 01.06.2023 som tidligere informert.

Bekymret for økonomien?

Vi har stor forståelse for at flere vil merke denne renteøkningen på privatøkonomien. Vi har ved innvilgelse av boliglånet tatt høyde for at du som kunde skal kunne håndtere en høyere rente enn det som er signalisert fra Norges Bank. Ved innvilgelse av boliglån legger vi til grunn at du skal tåle en renteøkning på tre prosentpoeng fra den datoen du tok opp lånet (minimum rentegrunnlag 7 prosent).

For de som er permittert, blitt arbeidsledig eller fått sin inntekt redusert kan det være aktuelt å binde renta på hele eller deler av boliglånet som en forsikring. Dersom økonomien er midlertidig svekket, er det også mulig å søke om avdragsfrihet i en periode. I så tilfelle ber vi deg kontakte din rådgiver eller søke avdragsfrihet i mobilbanken.

For innskuddskundene er oppgangen hyggeligere nyheter, men spådommer om oppgangstider gjør det også interessant å investere i næringslivet.
Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.