HjartdalBanken har besluttet å sette opp rentene. De fleste boliglån og innskudd settes opp med inntil 0,25 prosentpoeng. Etter de siste renteendringene vil den beste lånerenten (førstehjemslån og grønne lån) være på 5,04 prosent nominelt. Beste innskuddsrente (BSU) er 6,20 prosent.

Renteendringene kommer som følge av endringer i styringsrenten.

Se fullstendige prislister her.

Alle kunder som får renteendring, vil få melding i nett-/mobilbanken om hvordan renteendringen påvirker akkurat deres lån eller innskudd. I tillegg varsles det via e-post eller SMS. Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon, vil du motta brev i posten om kort tid. Endringen for eksisterende kunder trer i kraft fra 30. oktober 2023. 

Bekymret for økonomien?

Vi har stor forståelse for at flere vil merke denne renteøkningen på privatøkonomien. Vi har ved innvilgelse av boliglånet tatt høyde for at du som kunde skal kunne håndtere en høyere rente enn det som er signalisert fra Norges Bank. Ved innvilgelse av boliglån legger vi til grunn at du skal tåle en renteøkning på tre prosentpoeng fra den datoen du tok opp lånet (minimum rentegrunnlag 7 prosent).

For de som er permittert, blitt arbeidsledig, fått sin inntekt redusert, eller på andre måter opplever vanskeligheter med å overholde sine betalingsforpliktelser kan det være aktuelt å binde renta på hele eller deler av boliglånet som en forsikring. Dersom økonomien er midlertidig svekket, er det også mulig å søke om avdragsfrihet i en periode. I så tilfelle ber vi deg kontakte din rådgiver eller søke avdragsfrihet i mobilbanken.

Ønsker du gode råd om ulike sparealternativer, er du hjertelig velkommen til en sparesamtale hos oss.