Vi ønsker oss en lagspiller som er ambisiøs, god på relasjonsbygging og jobber målbevisst for resultatoppnåelse i henhold til mål. Du klarer å balansere proaktivitet og risikovurderinger på en god måte. Som bedriftsrådgiver vil du oppleve et stort handlingsrom og gjensidig fleksibilitet i arbeidshverdagen, derfor er evnen til å jobbe selvstendig viktig for oss. 

Sentrale arbeidsoppgaver 

  •  Sikre gode kundeopplevelser gjennom salg, rådgivning, økonomiske analyser og kredittbehandling
  • Forvalte, bygge og utvikle egen kundeportefølje gjennom behovsrettet rådgivning for bedriftskunder.
  • Ta relevante initiativ overfor eksisterende og nye kunder, og sammen med kunden finne optimale løsninger blant bankens produkter innenfor; finansiering, pensjon, forsikring, kapitalplassering og betalingsløsninger
  • Bidra til at kundene gis god opplæring i selvbetjente løsninger
  • Delta i øvrig arbeid som blir tildelt BM teamet 

Les mer om stillingen og søk her! 
  
HjartdalBanken har lange tradisjoner og god lokalkunnskap. Vi har kontorer i Sauland, Notodden, Kongsberg og Bø. Banken er en del av Eika alliansen.

HjartdalBanken sin visjon er å være markedets beste bank for alle som ønsker personlig service og rådgivning i samspill med en smart digital hverdagsbank. Med lønnsom bankdrift og aktiv kundeomsorg skaper vi verdier for kunder, eiere og vårt nærmiljø. I det daglige står våre kjerneverdier sterkt - pålitelig, engasjert og nær, og det vi leverer skal være i tråd med disse.