Som en følge av Norges Bank sin økning av styringsrenten har banken besluttet å øke renten på lån og innskudd med inntil 0,50%. 

Eksisterende lån får ny rente fra 17. august, men nye lån vil få ny rente fra 5. juli.
Alle berørte kunden vil få egen melding om renteendringen.

Nye innskuddsrenter gjelder fra 17. august.