En viktig del av sparebankkulturen er utdeling av midler til samfunnsnyttige formål. Gjennom å drive banken godt og effektivt skapes verdier som kommer lokalsamfunnet til gode. HjartdalBanken deler hvert år ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål. Vi ønsker at gode prosjekter realiseres. I løpet av bankens 125-årige historie, har mange lag og foreninger nytt godt av pengene vi har gitt tilbake til nærmiljøet.  Det skal vi fortsette med også i fremtiden.

For oss som lokalbank er det viktig at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og gleder til mange. Vi ønsker å bidra der det finnes mer enn nok av engasjement og vilje! Banken har vært spesielt opptatt av å støtte barne- og ungdomsaktiviteter og tilrettelegge for gode og sunne oppvekstsvilkår.

Et av prosjektene som fikk støtte i den ekstraordinære julegaveutdelingen på tampen av året var Tuddal FAU. Tuddal FAU har utmerket seg for ekstraordinær vilje og innsats for vekst og utvikling i lokalmiljøet. De fikk tildelt 130 000 kroner som skal gå til nye lekeapparater på skole og barnehageplassen.

Hanne Berit Bekkhus og Line Frågodt fra FAU holder gavesjekk sammen med banksjef Åse Kjersti Øverdal

Hanne Berit Bekkhus og Line Frågodt fra FAU holder gavesjekk sammen med banksjef Åse Kjersti Øverdal.

Takk for innsatsen!

Årets gavemottakere

Ble 4H | Hjartdal Bygdemylle | Natteravnene Notodden | FAU Tuddal | Hjartdal Frivilligsentral | Notodden Barne- og ungdomsteater | Gransherad historielag | Hjartdal Gammelteknisk Forening | Notodden Bymusikk | Gransherad Idrettslag | Hjartdal Historielag | Notodden GospelTeens | Gransherad Spel- og Dansarlag | Hjartdal Musikkorps | Notodden Hagelag | Grønkjær Skisenter | Hjartdal Pinsemenighet | Notodden Musikal | Heddal Velforening | Hjartdal Røde Kors | Notodden og Hjartdal Turlag | Himingen Hyttevel | Kulturlandskapssenteret | Notodden Orienteringslag | Gavlesjå Løypelag | Lisleherad Idrettslag | Notodden Røde Kors | Notodden Skytterlag | Stiftelsen Notodden Bluesfestival | Sauland Idrettslag | Strand Kultur og grendehus | Sauland Ungdomslag | Tinnemyras Venner | Slåttefestivalen i Hjartdal | Tuddal Husflidslag | Snøgg Bryting | Snøgg Friidrett | Notodden Lekene | UL FRAM | Snøgg Notodden fotball | Yumecon | Snøgg ski | Spire Heddal