2021 ble et godt år for Hjartdal og Gransherad Sparebank med et resultat før skatt på 43,0 millioner kroner.  Samlede utlån økte med 163 millioner kroner og innskudd med 192 millioner kroner. Bankens forretningskapital er nå tett opp under 5 milliarder kroner.

Som året 2020 har og 2021 vært sterkt preget av pandemien. Nedstengning, strenge smitteverntiltak og hjemmekontor har preget store deler av året. En periode med «åpent» samfunn i høst resulterte i en ny nedstengning på tampen av året. På tross av dette registreres det nedgang i arbeidsledighet og en nedgang i antall konkurser. Styringsrenten har gått fra å være 0 prosent til 0,50 prosent ved utgangen av året, i tillegg varsles det om flere økninger i 2022.  Alt dette gir indikasjoner på høyere aktivitet og en forventning om økonomisk vekst. Inflasjonen har imidlertid økt mer enn forventet og spesielt mot slutten av året. I desember var 12- måneders veksten for konsumprisindeksen på hele 5,3 prosent sterkt drevet av høye energipriser. Vårt inntrykk er at våre kunder har klart seg bra gjennom pandemi og høye strømpriser. Bankens kredittportefølje vurderes til å ha gjennomgående god kvalitet.

Det er viktig for oss å være tilgjengelig for våre kunder og vårt nærmiljø. Selv om våre dører har vært stengt i perioder har vi vært tilgjengelige på telefon og teams. Vi er stolte av å se hvordan alle tilpasset seg og fant løsninger for å imøtekomme kundenes behov.

26. oktober 2021 åpnet vi dørene til et nytt avdelingskontor i Stasjonsvegen 33 i Bø i Midt-Telemark. Et moderne rådgivningskontor for bank og forsikringstjenester der vi er samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling og 5 andre næringslivsaktører i Bø. Midt-Telemark er et voksende marked med årlig tilvekst i næringsutvikling og bosetting.

På Kongsberg er vi en liten aktør med et stort potensial. Vi ser vekstmuligheter på Kongsberg og har ansatt to nye rådgivere som vil jobbe med kunder som ønsker personlig helhetlig økonomisk rådgivning.

Vi har i 2021 jobbet med en strategi og en handlingsplan for bærekraftsarbeidet i banken. Vi startet med et grønt innlån via Kredittforeningen for Sparebanker med en underliggende boliglånsportefølje. Som en videreføring av arbeidet vil vi prioritere å få på plass kredittprodukter for grønne boliglån og rådgivning overfor våre bedriftskunder som våger å satse «grønt». Vi har snart 125 år bak oss som ansvarlig samfunnsaktør og bidragsyter til vekst og utvikling i vårt markedsområde. Vårt bærekraftsarbeid skal bidra til å sikre at vi fortsetter å ivareta vår risiko og lønnsomhet, samt å understøtte en bærekraftig utvikling hos våre kunder og i vårt nærmiljø

HjartdalBanken er en solid og lønnsom bank. Vi har satt av 1,5 million kroner til gaver i nærmiljøet og utbytte per egenkapitalbevis utgjør kroner 9,21. 

Årsrapporten finner du her