Å skue betyr å se, og er et navn som er stedsnøytralt. Lokalbanken skal fortsatt skue utover nærmarkedet, se eksisterende kunder og skue etter nye.

Våre verdier som lokalbank skal fortsatt ivaretas gjennom tett og personlig kontakt. At vi blir større gjør at vi kan opprettholde en konkurransedyktig lokalbank samtidig som vi oppfyller de stadig økende myndighetskravene på en tilfredsstillende måte.

Her kan du lese litt om hva fusjonen betyr for deg som privatkunde:

Som kunde i Skue Sparebank vil du ha de samme lokalene og rådgiverne å forholde deg til som du hadde i HjartdalBanken. Ingen kontor skal legges ned, og ingen av rådgiverne skal flytte på seg som følge av sammenslåingen.

Vi blir nå en bank som får 15 kontorer rundt om i Telemark og Buskerud. Kontorene er på følgende steder: Notodden, Sauland, Bø, Kongsberg, Hønefoss, Asker, Drammen, Vikersund, Sigdal, Rødberg, Flå, Nesbyen, Gol, Hol og Geilo.
Til sammen blir vi cirka 120 ansatte i banken.

For deg som kunde vil stort sett alt være som før. Det du vil oppfatte er at banken skifter navn, og at den nye logoen til Skue Sparebank vil synes på kontorene våre, nettsider, nettbank og sosiale medier. Vi gleder oss til å vise deg ny logo.

Siden både HjartdalBanken og Skue Sparebank er tilknyttet Eika-alliansen, vil produktene og de tekniske løsningene for deg som kunde være like etter fusjonen.

Dine kontonummer og kortkoder blir de samme som tidligere. De ansatte vil ha samme telefonnummer, men få ny epost-adresse. Epost til gammel epost-adresse vil likevel bli rutet videre til den nye i en overgangsperiode.

Når du går inn på nettsiden til HjartdalBanken etter 1. august får du informasjon om at siden ikke lenger har innhold, og at du må gå inn på Skue Sparebanks nettside. Innloggingen til nettbanken blir da tilgjengelig via en nedtrekksmeny.

Mobilbanken vil derimot fungere helt som tidligere. Her vil det først komme en endring i 2025. Det vil du få informasjon om.

Vi har nå utarbeidet en felles produkt- og prisstruktur for den sammenslåtte banken. Den nye prislisten vil gjelde fra 15. september.
Alle kundene får den nye prislisten sendt i nettpost eller i fysisk post. Prislisten er også tilgjengelig på nettsiden under menypunktet «prisliste».

Vi har en klar målsetting om å informere deg løpende om eventuelle endringer som inntreffer den nærmeste tiden. Informasjon vil bli lagt ut på nettside, sosiale medier og gjennom nettpost.

Husk at du alltid kan ta kontakt med din rådgiver dersom du har spørsmål om dine bank- og forsikringsforhold.

Her kan du lese litt om hva fusjonen betyr for deg som bedriftskunde:

For kunder i bedriftsmarkedet blir det heller ingen større praktiske endringer. De fleste forskjellene er beskrevet over.

Men som bedriftskunde vil du nå være kunde i en vesentlig større bank. Det betyr at du vil kunne få rådgivning fra et enda mer kompetent fagmiljø innenfor næringslivsspørsmål.

Banken blir større – og det betyr også at Skue Sparebank har større utlånskapasitet enn det HjartdalBanken hadde tidligere. Banken vil derfor ha større løftekraft, og kunne være med på mer omfattende finansieringsengasjement enn tidligere.

Som næringslivskunde vil du også fortløpende motta informasjon om endringer som kan påvirke måten du bruker banken på.